دستورالعمل، شرايط و مدارك لازم براي دريافت وام قرض الحسنه ضروري

مبلغ وام:

- 10،000،000 ریال ( ده میلیون ریال)

شرایط وام گیرنده جهت اخذ وام قرض الحسنه ضروري:

1- ثبت نام در سیستم (جهت ثبت نام اینجا را کلیک نمائید)

2- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ ریال در صندوق

3- ثبت نام ضامنین در سیستم صندوق به دو روش زیر:

الف- حضور در شعبه

ب- تکمیل و ارسال فرم (فرم مربوطه را از اینجامی توانید دانلود نمائید)

4- تکمیل پرونده تسهیلات

5- طی شدن مدت انتظار 

6- عدم بدهی فعلی به صندوق یا سابقه بدحسابی قبلی

 

مدارک لازم

1- تکمیل فرم درخواست وام (فرم را می توانید ازاینجا دانلود کنید)

2- ضامن معتبر

3- ارائه اصل و کپی شناسنامه متقاضی و ضامنین

4- ارائه اصل و کپی کارت ملی متقاضی و ضامنین

5- یک قطعه عکس پرسنلی متقاضی

6- چک به مبلغ اصل و فرع وام با ظهر نویسی متقاضی و ضامن

نکات مهم :

* باز پرداخت تسهیلات فوق طی 12ماه می باشد که از یک ماه بعد از پرداخت تسهیلات آغاز می شود.

* مبلغ ۴% از کل تسهیلات طبق فرمول استاندارد بانك مركزي به عنوان کارمزد، درقسط اول اخذ میگردد.